Đất nền Mỹ Phước đã thu mua

Đất nền Mỹ Phước đã thu mua

Dat-nen-My-Phuoc

Dưới đây là danh sách một số các nền đất Mỹ Phước Bình Dương mà Hội Thu Mua Đất Mỹ Phước đã thu về:

+ Đường 62 met:

– i39 Hướng bắc, 300m2

– i32 hướng nam, 300m2

– Lô H39 hướng nam, 300m2

– i36 hướng nam, 300m2

– i1 hướng tây, 150m2

+ Đường nhựa 25 met:

– G1 hướng nam, 130m2

– Lô G35 hướng Bắc, 300m2

– Lô G36 hướng nam, 300m2

– Lô i69 hướng đông, 300m2

– Lô i39 hướng Bắc, 300m2

– Lô i50 hướng nam, 300m2 và 150m2

– J26 hướng bắc, 100m2

– Lô H19 hướng tây, 87m2

– Lô L24 hướng đông, 300m2

– L25 hướng tây 300m2

– Lô L43 hướng nam, 300m2

– Lô L59 hướng bắc, 300m2

– Lô K18 hướng đông 300m2

– Lô K21 góc tây nam, 300m2

+ Đường 16 met:

– Lô G34 hướng bắc, 150m2

– Lô G33 hướng nam, 150m2

– Lô G20 hướng tây, 100m2,

– Lô G2 hướng bắc, 600m2

– Lô G14 hướng tây, 100m2

– Lô H5 hướng bắc, 300m2

– Lô H4 hướng bắc, 300m2

– H18 450m2, hướng tây

– Lô H24 hướng đông nam, 150m2

– H37 hướng nam, 150m2

– H32 hướng bắc, 150m2

– H36 hướng tây, 150m2

– NHA11 130,2m2, hướng đông

– i19 hướng đông, 150m2

– i16 hướng nam, 150m2

– i43 hướng bắc, 150m2

– i50 hướng bắc, 600m2 và 300m2

– i58 hướng bắc, 300m2

– i69 hướng tây, 150m2

– i30 hướng nam, 150m2 và 300m2

– i38 hướng nam, 150m2

– Lô L38 hướng tây, 600m2

– Lô L38 hướng đông, 150m2

– Lô L53 hướng bắc, 300m2

– Lô L29 hướng đông bắc, 150m2

– Lô L12 hướng bắc, 150m2

– Lô L6 hướng tây 200m2

– Lô L14 hướng đông nam, 100m2 và 200m2

– L20 hướng nam, 150m2

– L28 hướng bắc, 150m2

– J29 hướng tây, 150m2

– J51 hướng bắc, 150m2

– J45 Hướng đông, 150m2

– J38 hướng nam, 300m2

– J42 hướng tây, 300m2

– J33 góc tây nam, 300m2

– J54 hướng tây, 150m2

– K21 hướng đông, 150m2

– K31 hướng tây, 300m2

– K44 hướng nam, 150m2

– K26 hướng bắc, 150m2

– K28 hướng tây, 150m2

(Còn tiếp…)

Mỹ Phước 4: 5A2, 5A24, 5A28, 5C15, 5C16, 5C17, 5C8, 5C66, …

Mỹ Phước 1: MR25, MR 39, MR40,…

One comment

  1. tôi đang quan tâm đến lô đất – L25 hướng tây 300m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *