Home > Thu mua đất > Cần mua đất đường NA2 Mỹ Phước 4, Thới Hòa, Bến Cát

Cần mua đất đường NA2 Mỹ Phước 4, Thới Hòa, Bến Cát

One comment

  1. SANG LẠI LÔ ĐẤT TẠI MỸ PHƯỚC 4.Minh co mua mot mieng dat cua CTY Kim Oanh thửa dat so ký hiệu lo 5C53,duong với giá 210 triệu dồng hien tai chua thanh toan xong. Nay can tiền gấp sang lại lỗ với giá 185 triệu ai muốn sang lại liên lạc số ĐT 0985009659. KY CHUYỂN TÊN TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CTY KIM OANH tại lô J53 Đường NE8 khu CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *